ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสเป็นกรณีพิเศษเนื่องในวันแห่งความรัก ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 •     ด้วยสำนักทะเบียนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการจดทะเบียนสมรสเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวันแห่งความรัก ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คู่รักคู่ใดที่มีความปรารถนาจะจดทะเบียนสมรสในวันดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโยทั่วกัน
 • หน่วยงาน    ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/01/2558
 • อ่าน   311
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294