ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมโครงการ ผู้บริหารเพื่อความเป็นเลิศ หลักสูตร เตรียมพร้อมสำหรับผู้จัดการสมัยใหม่ รุ่นที่ ๒
 •     ด้วยสำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมโครงการ ผู้บริหารเพื่อความเป็นเลิศ หลักสูตร เตรียมพร้อมสำหรับผู้จัดการสมัยใหม่ รุ่นที่ ๒ เชียงใหม่ - ลำพูน ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕, ๒๑-๒๒, ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๔-๕,๑๘-๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๙๔๒๘๗๔ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/02/2558
 • อ่าน   307
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294