ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชาวเชียงใหม่ ร่วมประกวดผลงาน ออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ชิงเงินรางวัล
 •     ขอเชิญชาวเชียงใหม่ ร่วมประกวดผลงาน ออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ชิงเงินรางวัล รางวัลที่ 1 จำนวน 10000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 5000 บาท กำหนดการส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. 58 - 20 ก.พ. 58 ประชุมพิจารณาการตัดสิน วันที่ 25-28 ก.พ. 58 ประกาศผลรางวัล วันที่ 5 มีนาคม 58 พิธีมอบรางวัล จะแจ้กำหนดการภายหลัง สามารส่งผลงานโดยตรงหรือทางไปรษณีย์ ไปยัง สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 888 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 หรือโทร 053-998--- ต่อ 508
 • หน่วยงาน    สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/02/2558
 • อ่าน   256
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294