ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๓๔ กำหนดจัดงานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ "เวทีสานฝัน สร้างสรรค์เยาวชน" สพม. ๓๔ ขึ้น
 •     ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๓๔ กำหนดจัดงานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ "เวทีสานฝัน สร้างสรรค์เยาวชน" สพม. ๓๔ ขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จึงประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู-นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนร่วมชมงานมหกรรมดนตรี "เวทีสานฝัน สร้างเยาวชน"ในวันและเวลาดังกล่าว โทร ๐๘๑-๙๕๑๒๖๗๖
 • หน่วยงาน    คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ "เวทีสานฝัน สร้างสรรค์เยาวชน" สพม. ๓๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๓๔
 • วันที่ประกาศ   09/02/2558
 • อ่าน   293
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294