ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จะดำเนินการทำลายเวชระเบียนของผู้ป่าวยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และขาดการติดต่อ
 •     เนื่องด้วยโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จะดำเนินการทำลายเวชระเบียนของผู้ป่าวยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และขาดการติดต่อ ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงของแจ้งให้ผู้ป่วยที่เข้ารักษาพยาบาลในช่วงวันเวลาดังกล่าว หากท่านต้องการเก็บประวัติการรักษาของท่านไว้ กรุณาติดต่อ แผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลแมคคอร์มิค หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ ๙๒๑ ๗๗๗ ต่อ ๑๑๖๘ หรือ ๑๑๖๘ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแมคคอร์มิค มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
 • วันที่ประกาศ   13/02/2558
 • อ่าน   358
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294