ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จะได้จัดโครงการ "ร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก"ประจำปี ๒๕๕๘
 •     ด้วยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จะได้จัดโครงการ "ร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก"ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น ในระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจ สามารถสมัครได้และสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานกลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๓๑๐๗๕
 • หน่วยงาน    สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สำนักงานกลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
 • วันที่ประกาศ   02/03/2558
 • อ่าน   287
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294