Untitled Document
ข่าวรับสมัคร
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
หมดเขต
อ่าน
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามระบบสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
  01/08/2562
  20/08/2562
  44
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชัวคราว(พนักงานส่วนงาน) สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 8 อัตรา
 • คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  26/07/2562
  23/08/2562
  132
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชัวคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
 • คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  26/07/2562
  22/08/2562
  60
 • ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  26/07/2562
  09/08/2562
  114
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 167 ถ.พระปกเกล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  26/07/2562
  01/08/2562
  127
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  19/07/2562
  26/07/2562
  119
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน
 • 15/07/2562
  19/07/2562
  101
 • ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชัวคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  08/07/2562
  19/07/2562
  182
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) จำนวน 1 อัตรา
 • โรงพยาบาลแม่ทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน
  03/07/2562
  09/07/2562
  82
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน
 • 24/06/2562
  30/06/2562
  251
 • รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านงานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 อัตรา
 • ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  20/06/2562
  24/06/2562
  149
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  12/06/2562
  14/06/2562
  150
 • รับสมัครบุคลากรทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัย เชียงใหม่ จำกัด 188 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  11/06/2562
  20/06/2562
  296
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา
 • องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  11/06/2562
  05/07/2562
  122
 • รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  11/06/2562
  18/06/2562
  94
 • รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่พัสดุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  11/06/2562
  14/06/2562
  131
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน
 • ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  04/06/2562
  14/06/2562
  226
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 21 อัตรา
 • ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  04/06/2562
  18/06/2562
  345
 • ขยายเวลารับสมัครบุคคล เพื่อสอบคักเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
  27/05/2562
  17/06/2562
  319
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • โรงเรียนพุทธิโศภน 146 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  23/05/2562
  //2562
  90