Untitled Document
ข่าวรับสมัคร
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
หมดเขต
อ่าน
 • รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2562
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  28/04/2562
  20/05/2562
  85
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน
 • ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  28/04/2562
  30/04/2562
  158
 • รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
 • โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 50 หมู่ 10 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  19/04/2562
  30/04/2562
  56
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว( พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  18/04/2562
  30/04/2562
  187
 • สำนักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสบทบ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  11/04/2562
  30/04/2562
  313
 • คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
 • คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  11/04/2562
  26/04/2562
  136
 • ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัครยามรักษาความปลอดภัย
 • นย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  11/04/2562
  23/04/2562
  74
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 • สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  04/04/2562
  23/04/2562
  459
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นคนสวน จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
  02/04/2562
  23/04/2562
  63
 • ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา
 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  01/04/2562
  24/04/2562
  313
 • เอกสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือ
 • ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จัหวัดลำปาง 5200
  26/03/2562
  10/04/2562
  109
 • รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
 • สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 167 ถ.พระปกเกล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  22/03/2562
  05/04/2562
  317
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน
 • 22/03/2562
  29/03/2562
  144
 • การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • สำนักงาน ก.พ
  22/03/2562
  31/03/2562
  84
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 • ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 548 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  19/03/2562
  29/03/2562
  239
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่
  18/03/2562
  //2562
  183
 • รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกบรรณารักษ์และวิชาเอกเกษตรพืชสวนพืชไร่
 • โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
  13/03/2562
  03/05/2562
  100
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 • ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 122 หมู่ 8 ถ.จามเทวี ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
  13/03/2562
  26/03/2562
  220
 • รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  13/03/2562
  22/03/2562
  114
 • รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
 • โรงเรียนกาวิละอนุกูล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  10/03/2562
  30/04/2562
  71