Untitled Document
ข่าวรับสมัคร
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
หมดเขต
อ่าน
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) จำนวน 1 อัตรา
 • โรงพยาบาลแม่ทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน
  03/07/2562
  09/07/2562
  98
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน
 • 24/06/2562
  30/06/2562
  268
 • รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านงานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 อัตรา
 • ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  20/06/2562
  24/06/2562
  160
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  12/06/2562
  14/06/2562
  162
 • รับสมัครบุคลากรทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัย เชียงใหม่ จำกัด 188 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  11/06/2562
  20/06/2562
  309
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา
 • องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  11/06/2562
  05/07/2562
  137
 • รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  11/06/2562
  18/06/2562
  106
 • รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่พัสดุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  11/06/2562
  14/06/2562
  145
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน
 • ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  04/06/2562
  14/06/2562
  241
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 21 อัตรา
 • ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  04/06/2562
  18/06/2562
  364
 • ขยายเวลารับสมัครบุคคล เพื่อสอบคักเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
  27/05/2562
  17/06/2562
  333
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • โรงเรียนพุทธิโศภน 146 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  23/05/2562
  //2562
  103
 • ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  21/05/2562
  17/05/2562
  176
 • รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  21/05/2562
  24/05/2562
  147
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน
 • สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เลขที่ 349 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
  17/05/2562
  22/05/2562
  122
 • รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่2)
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ. พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  13/05/2562
  17/05/2562
  91
 • รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
 • โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
  10/05/2562
  16/05/2562
  104
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  08/05/2562
  03/05/2562
  112
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ต.บ่อแก้ว อ.เมือง จ.ลำปาง
  08/05/2562
  24/05/2562
  143
 • ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชัวคราว(พนักงานส่วนกลาง) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  08/05/2562
  10/05/2562
  149