ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 6 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา พนักงานปฏิบัติงาน (บริการวิชาการ) 1 อัตรา พนักงานปฏิบัติงาน (วิเทศสัมพันธ์) 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยบุคคล สำนักงานคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ทีหมายเลข 0-5394-2810
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/03/2554
 • หมดเขต    30/03/2554
 • อ่าน   602
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294