ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่ (วัดสวนดอก) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-8967
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/06/2554
 • หมดเขต    30/06/2554
 • อ่าน   694
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294