ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าในการจำหน่ายอาหาร
 •     โรงเรียนเทคโนโลยีเอเซีย ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าในการจำหน่ายอาหาร จำนวน 2 ร้าน ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนเทคโนโลยีเอเซีย ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5314-0244 ต่อ 125
 • หน่วยงาน    โรงเรียนเทคโนโลยีเอเซีย ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/06/2554
 • หมดเขต    //2554
 • อ่าน   645
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294