ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานหลายอัตรา
 •     โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานหลายอัตรา พยาบาลิชาชีพ , พนักงานส่งอาหาร , ผู้ช่วยกุ๊ก , ผู้ช่วยเภสัช เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่ช่าง ผู้สนในติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่ 0-5380-1999
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/06/2554
 • หมดเขต    //2554
 • อ่าน   731
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294