ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2554
 •     ศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ. ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร ลำปาง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2554 ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ. ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร ลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5482-9811
 • หน่วยงาน    ศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ. ลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   02/06/2554
 • หมดเขต    02/06/2554
 • อ่าน   639
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294