ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 •     สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ยักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5389-0040 ต่อ 103
 • หน่วยงาน    สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/06/2554
 • หมดเขต    17/06/2554
 • อ่าน   793
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294