ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง
 •     บริษัทเชียงใหม่จัดการประชุมและแสดงสินค้า จำกัด ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง พนักงานประสานงานการแสดงสินค้า 1 อัตรา , พนักงานธุรการ -เดินเอกสาร 1 อัตรา , พนักงานบัญชี-การเงิน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ บริษัทเชียงใหม่จัดการประชุมและแสดงสินค้า จำกัด ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-4140
 • หน่วยงาน    บริษัทเชียงใหม่จัดการประชุมและแสดงสินค้า จำกัด ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/06/2554
 • หมดเขต    //2554
 • อ่าน   688
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294