ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงานตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป
 •     คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงานตำแหน่ง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-6226
 • หน่วยงาน    คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/06/2554
 • หมดเขต    17/06/2554
 • อ่าน   665
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294