ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประจำปี 2554
 •     สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประจำปี 2554 ทุนเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาของคนพิการ ระดับปริญญา ระหว่างวันที่ 1-22 สิงหาคม นี้ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่ 0-2547-1329
 • หน่วยงาน    สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพมหานคร
 • วันที่ประกาศ   05/08/2554
 • หมดเขต    22/08/2554
 • อ่าน   558
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294