ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.แม่ริม เชียงใหม่ รับสมัครงาน เพื่อเข้าทำงานในหน่วยงานของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริเวณ (คนสวน) จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2271
 • หน่วยงาน    มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/08/2554
 • หมดเขต    15/08/2554
 • อ่าน   738
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294