ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงาน
 •     บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง ลำพูน รับสมัครพนักงาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ วิศวกร เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่ 0-5358-1260
 • หน่วยงาน    บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   09/08/2554
 • หมดเขต    //2554
 • อ่าน   581
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294