ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2554
 •     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2554 ผู้สนใจติดต่อได้ที่ เว็บไชด์ http//.mwit.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5317-4551 ถึง 4
 • หน่วยงาน    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 • วันที่ประกาศ   21/08/2554
 • หมดเขต    31/08/2554
 • อ่าน   563
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294