ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป
 •     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานอัดสำเนา จำนวน ๑ อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔ ตั้งแต่บัดนี้ืถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ หรือสอบถามได้ที่ ๐๕๓ ๑๑๒ ๓๓๓
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ อาคารอำนวยการกลาง ชั้น ๔
 • วันที่ประกาศ   22/08/2554
 • หมดเขต    26/08/2554
 • อ่าน   787
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294