ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ตำแหน่ง
 •     พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ หมวดงานบุคลากร แผนกงานธุรการ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-3065 ต่อ 104
 • หน่วยงาน    พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/08/2554
 • หมดเขต    31/08/2554
 • อ่าน   714
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294