ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 2 /2554
 •     งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 2 /2554 ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2554 ทุกวัน ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายรัรบสมัคร อาคาร สวป. ชั้น 3 ม.รามคำแหง ตั้งแต่บัดนี้ หรือสอบถามได้ที่ 02-3108614 หรือ www.ru.ac.th
 • หน่วยงาน    งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ
 • วันที่ประกาศ   19/09/2554
 • หมดเขต    //2554
 • อ่าน   622
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294