ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ รับสมัครงานหลายตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ, พนักงานส่งอาหาร, เจ้าหน้าที่แม่บ้าน, ผู้ช่วยกุ๊ก, ผู้ช่วยเภสัชกร, นักรังสี, เจ้าหน้าที่การตลาด ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่ 0-5380-1440
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/09/2554
 • หมดเขต    //2554
 • อ่าน   649
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294