ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเข้ารัรบราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ถนนทุ่งโฮเต็ล เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเข้ารัรบราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร จำนวน ๑ อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ถนนทุ่งโฮเต็ล เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ หรือสอบถามได้ที่ ๐-๕๓๒๔-๓๖๑๒
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ถนนทุ่งโฮเต็ล เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/10/2554
 • หมดเขต    20/10/2554
 • อ่าน   695
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294