ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔
 •     วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐมรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ท ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ หรือสอบถามได้ที่ 02-441-6067 ต่อ 2701
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม
 • วันที่ประกาศ   07/10/2554
 • หมดเขต    15/10/2554
 • อ่าน   511
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294