ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     บริษัทมาร์เท็คโปรดักส์ จำกัด ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย จำนวน ๕ อัตรา, พนักงานประกอบและขนส่งสินค้า จำนวน ๓ อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ บริษัทมาร์เท็คโปรดักส์ จำกัด ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ หรือสอบถามได้ที่ 0-5380-1371
 • หน่วยงาน    บริษัทมาร์เท็คโปรดักส์ จำกัด ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/10/2554
 • หมดเขต    20/10/2554
 • อ่าน   613
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294