ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ ,พนักงานปฏิบัติงาน,นักการเงินและบัญชี ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอก สารได้ที่ื หน่วยบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ หรือสอบถามได้ที่ ๐-๕๓๙๔-๒๘๑๐
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/10/2554
 • หมดเขต    10/10/2554
 • อ่าน   543
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294