ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นยามรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ ตำแหน่ง
 •     ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ต.บ่อแก้ว อ.เมืองลำปาง รับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นยามรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ต.บ่อแก้ว อ.เมืองลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ หรือสอบถามได้ที่ ๐-๕๔๒๓-๐๘๕๕ ต่อ ๑๑
 • หน่วยงาน    ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ต.บ่อแก้ว อ.เมืองลำปาง
 • วันที่ประกาศ   07/10/2554
 • หมดเขต    10/10/2554
 • อ่าน   558
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294