ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครและสรรหาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับสมัครและสรรหาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน ๑ อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ หรือสอบถามได้ที่ ๐-๕๓๙๒-๐๒๒๕
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/10/2554
 • หมดเขต    19/10/2554
 • อ่าน   747
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294