ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างโครงการวิจัย
 •     กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างโครงการวิจัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน ๑อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ หรือสอบถามได้ที่ ๐-๕๓๘๐-๑๑๖๐
 • หน่วยงาน    กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/10/2554
 • หมดเขต    21/10/2554
 • อ่าน   605
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294