ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครงาน เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ ,พนักงานขับรถยนต์,ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ หน่วยยานพาหนะ งานพัสดุและยานพาหนะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ หรือสอบถามได้ที่ ๐-๕๓๙๔-๖๒๒๖
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/10/2554
 • หมดเขต    14/10/2554
 • อ่าน   733
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294