ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงานคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๕ ถนนเจริญราษฎร์ เชียงใหม่ รับสมัครงานคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ห้องฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ หรือสอบถามได้ที่ ๐-๕๓๒๔-๐๔๘๖ ต่อ ๑๐๕
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๕ ถนนเจริญราษฎร์ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/10/2554
 • หมดเขต    02/11/2554
 • อ่าน   630
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294