ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลายตำแหน่ง
 •     โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลายตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ๗ อัตรา, พนักงานงานพิมพ์ ๑ อัตรา, ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ๒ อัตรา ,นักรังสีการแพทย์ ๑ อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันทราย ตั้งแต่บัดนีิ้ ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 053-921194
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/10/2554
 • หมดเขต    21/11/2554
 • อ่าน   648
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294