ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-0225
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/10/2554
 • หมดเขต    25/10/2554
 • อ่าน   610
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294