ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5338-2956
 • หน่วยงาน    สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/10/2554
 • หมดเขต    26/10/2554
 • อ่าน   640
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294