ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า อ.ดอยเต่า เชียงใหม่ รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแดเด็ก จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ส่วนการซึกษาศาสนา อบต.ดอยเต่า ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-6054
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า อ.ดอยเต่า เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/10/2554
 • หมดเขต    04/11/2554
 • อ่าน   657
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294