ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาพนักงานราชการ
 •     สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ส่วนวิชาการงานบุคคล สำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 5 อาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5389-0480 ต่อ 112
 • หน่วยงาน    สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/10/2554
 • หมดเขต    28/10/2554
 • อ่าน   739
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294