ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์บ้านพักฯ
 •     ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์บ้านพักฯ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2488
 • หน่วยงาน    ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/10/2554
 • หมดเขต    31/10/2554
 • อ่าน   783
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294