ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร 1 เดือน
 •     สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร 1 เดือน โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 รุ่น จำนวนรุ่นละ 50 คน ผูเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 120 บาทต่อวัน ทุกคน ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-0410
 • หน่วยงาน    สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/10/2554
 • หมดเขต    //2554
 • อ่าน   654
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294