ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด , นักสังคมสงเคราะห์ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสวนปรุง อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5328-0228 ต่อ 447
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/10/2554
 • หมดเขต    30/11/2554
 • อ่าน   689
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294