ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 , ชั้นป. และม. 4
 •     โรงเรียดาราวิทยาลัย ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 , ชั้นป. และม. 4 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียดาราวิทยาลัย ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-8069 ต่อ 0
 • หน่วยงาน    โรงเรียดาราวิทยาลัย ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/11/2554
 • หมดเขต    14/12/2554
 • อ่าน   522
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294