ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2555
 •     โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อ.สารภี เชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2555 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อ.สารภี เชียงใหม่ ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5310-5075
 • หน่วยงาน    โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/11/2554
 • หมดเขต    18/11/2554
 • อ่าน   582
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294