ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อ.ออมก๋อย จ.เชียงใหม่ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2556 ผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 2494-30 กันยายน 2495 ที่ย้ายมาจากพื้นที่อื่นและผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ให้ติดต่อขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5346-7187 ต่อ 101
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อ.ออมก๋อย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/11/2554
 • หมดเขต    30/11/2554
 • อ่าน   567
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294