ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพืื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ
 •     สำนักงานการตรวจเงินแ่ผ่นดินภูมิภาคที่ 8 อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพืื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานการตรวจเงินแ่ผ่นดินภูมิภาคที่ 8 อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2459 ต่อ 2213
 • หน่วยงาน    สำนักงานการตรวจเงินแ่ผ่นดินภูมิภาคที่ 8 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/11/2554
 • หมดเขต    20/12/2554
 • อ่าน   571
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294