ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
 •     โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล, ต้อนรับส่วนหน้า, พนักงานนวดแผนโบราณ , ลูกจ้างชั่วคราวพนักงานทำความสะอาดห้องพัก ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายบุคคล โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-5500 ต่อ 8201
 • หน่วยงาน    โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/12/2554
 • หมดเขต    //2554
 • อ่าน   577
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294