ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบแข่ขันเพื่อรับทุนฯรัฐบาลฯ ประจำปี 2555
 •     ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน สำนักงานก.พ. รับสมัครสอบแข่ขันเพื่อรับทุนฯรัฐบาลฯ ประจำปี 2555 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน สำนักงานก.พ. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-2547-1329
 • หน่วยงาน    ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน สำนักงานก.พ.
 • วันที่ประกาศ   01/12/2554
 • หมดเขต    15/12/2554
 • อ่าน   650
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294