ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง
 •     โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันทราย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-1194
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/12/2554
 • หมดเขต    30/12/2554
 • อ่าน   669
 • ผู้ส่ง   
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294