ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม ลำปาง รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชสชีพ ,นักเทคนิคการแพทย์ , เจ้าพนักงานเวชสถิติ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม ลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5427-1005 ต่อ 186
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   08/12/2554
 • หมดเขต    20/12/2554
 • อ่าน   589
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294