ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ โรงพยาบาลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มกราคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5326-7397 ต่อ 101
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/12/2554
 • หมดเขต    13/01/2555
 • อ่าน   599
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294